Grzegorz Zakrzewski fotografia amatorska

Foto Grzegorz 73

CHRONIONE GATUNKI MOTYLI (objęte w Polsce ochroną ścisłą)barczatka kataks (Eriogaster catax)szlaczkoń torfowiec (Colias palaeno)szlaczkoń szafraniec (Colias myrmidone)czerwończyk fioletek (Lycaena helle)czerwończyk nieparek (Lycaena dispar)modraszek alkon (Maculinea alcon)modraszek arion (Maculinea arion)modraszek bagniczek (Plebeius optilete)modraszek eroides (Polyommatus eroides)modraszek gniady (Polyommatus ripartii)modraszek nausitous (Maculinea nausithous)modraszek orion (Scolitantides orion)modraszek Rebela (Maculinea rebeli)modraszek telejus (Maculinea teleius)krasopani hera (Callimorpha quadripunctaria)niepylak apollo (Parnassius apollo)niepylak mnemozyna (Parnassius mnemosyne)paź żeglarz (Iphidides podalirius)dostojka akwilonaris (Boloria aquilonaris)dostojka eunomia (Boloria eunomia)górówka sudecka (Erebia sudetica)mszarnik jutta (Oeneis jutta)osadnik wielkooki (Lopinga achine)pasyn lucylla (Neptis rivularis)przeplatka aurinia (Euphydryas aurinia)przeplatka maturna (Euphydryas maturna)przestrojnik titonus (Pyronia tithonus)skalnik alcyona (Hipparchia alcyone)skalnik bryzeida (Chazara briseis)skalnik driada (Minois dryas)strzępotek edypus (Coenonymha oedippus)strzępotek hero (Coenonympha hero)strzępotek soplaczek (Coenonympha tullia)ksylomka strix (Xylomoia strix)wstegówka bagienka (Catocala pacta)postojak wiesiołkowiec (Proserpinus proserpina)
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych